SeaTecHub projekt: Održana međunarodna konferencija EMRA 2023

U okviru programa „Horizon Europe Program“ i projekta „SeaTecHub“, od 19. do 21. lipnja na tvrđavi Sv. Ivana u Šibeniku, održan je Kickoff sastanak hrvatsko-ciparskog konzorcija i dvodnevna međunarodna konferencija o podvodnoj robotici EMRA 2023 (EU-funded Marine Robotics and Applications). Domaćini i organizatori ovogodišnje konferencije bili su Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, IN2 i DIH AgriFood Croatia, uz potporu partnera iz ostalih vodećih EU strateških projekata: „Monusen“, „Uwin-Labust“, „Marble“, „Innovamare“ i „SeaTecHub“.

Događaj je okupio više od 90 vodećih europskih stručnjaka, istraživača i profesionalaca u području podvodne robotike i aplikacija iz cijelog svijeta. Tijekom dva dana na konferenciji je sudjelovalo 25 govornika, uključujući i partnere projektnog konzorcija iz Hrvatske i Cipra, koji su imali jedinstvenu priliku za umrežavanje i razmjenu ideja. Prezentacije iz EU istraživačkih projekata, koji su u tijeku, bile su kombinirane s prezentacijama iz područja industrije (gospodarstva). Održano je i nekoliko okruglih stolova na teme vezane uz izazove i mogućnosti u području pomorskih tehnologije, robotike i plave ekonomije.

Predstavljajući IN2 softverska dostignuća u području pomorstva, Josip Madunić iz IN2 predstavio je „Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav“ (CIMIS), koji je IN2 razvio i implementirao za Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture RH. CIMIS olakšava elektroničku dostavu i razmjenu podataka o brodovima, posadi, teretu i putnicima u službenom procesu najave/prijave brodova u luci, kao i povezanim službenim procedurama. Sustav komunicira sa sustavom nadzora i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS – Vessel Traffic Monitoring and Information System) koji se brine za sigurnost plovidbe unutarnjim morskim vodama, teritorijalnim morem i zaštićenim ekološko-ribolovnim pojasom Republike Hrvatske. Podaci o pomorskim objektima razmjenjuju se u stvarnom vremenu s europskim sustavom SafeSeaNET, koji za cilj ima prevenciju nesreća na moru, zaštitu mora od zagađenja te osiguravanje sigurnosti putnika. https://www.in2.hr/sto-radimo/javni-sektor

Projekt SeaTecHub, kojem je koordinator Ciparski Institut za pomorstvo (Cyprus Marine and Martime Institut – CMMI), ima za cilj ojačati inovacijske ekosustave u Hrvatskoj i na Cipru, te poboljšati pristup izvrsnosti sudionicima koji rade na istraživanju i na inovacijama (R&I), ujedno i ojačati prekograničnu suradnju na području razvoja inovativnih ekoloških tehnologija za zdrava i produktivna mora, s posebnim fokusom na akvakulturu i ribarstvo, pametne luke, pomorsku sigurnost i zaštitu te pomorske tehnologije.

Kao ključni sudionik, IN2 će doprinijeti svojim stručnim znanjem i resursima, kako bi kroz ovu inicijativu senzibilizirali javnost, promicali ekološku osviještenost i doprinijeli inovativnom tehnološkom razvoju društva kroz očuvanje eko sustava.

Više o radionici i programu možete pronaći na https://emra-2023.marinerobotics.eu/

 

Izjava o ograničenju odgovornosti: “Financirano sredstvima Europske unije. Iznesena mišljenja i stavovi odražavaju isključivo stav autora i ne moraju se podudarati sa stavovima Europske unije. Ni Europska unija ni tijelo koje dodjeljuje sredstava ne mogu se smatrati odgovornima za njih.“

Share
Share

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, ali i komercijalni gospodarski IT projekti koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana, najveće su dostignuće IN2 grupe.

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, ali i komercijalni gospodarski IT projekti koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana, najveće su dostignuće IN2 grupe.