eZDRAVSTVO

Platforma eZdravlja razvijena je za potrebe integracije postojećih zdravstvenih informacijskih sustava u jedinstvenu cjelinu (nacionalna, regionalna ili pak razina velikih gradova) na konceptu informacijskog čvorišta (eHealth Information Hub). Sastoji od 3 osnovna transakcijska sustava:

  • eUputnica – elektronski medicinski dokument upućivanja pacijenta na obradu u specijalističku zdravstvenu ustanovu osigurava točnost upućivanja, prijenos relevantnih medicinskih podatka od uputnog do odredišnog liječnika
  • eNaručivanje – elektronski proces naručivanja u zdravstvene ustanove za usluge određene elektronskom uputnicom omogućava lako pronalaženje najboljeg termina u željenoj ustanovi te potvrdu ili promjenu narudžbe od strane uputnog liječnika ili samog pacijenta
  • eRecept – elektronski medicinski recept osigurava jednostavno i točno propisivanje lijekova od strane uputnog liječnika te njihovo podizanje u ljekarni od strane pacijenta te uz nužni nadzor i upute ljekarnika pri izdavanju lijeka

 

PROJEKTI

Centralni sustav eNaročanje Republike Slovenije

  • uključuje kreiranje i razmjenu podataka o eUputnicama i eNarudžbama između primarnog liječnika i zdravstvenih sustava. Prilikom naručivanja, sustav nudi najbolji termin u željenoj ustanovi, te korisnik (uputni liječnik, liječnik specijalist ili pacijent) može potvrditi ili napraviti izmjenu narudžbe. Pacijent ima mogućnost pregleda podataka s eUputnice i kreiranja narudžbe putem Web aplikacije, kao i otkazivanje narudžbe. Dokumenti eUputnice i eNarudžbe napisani su prema openEHR standardu, koji predstavlja elektronički oblik zdravstvenih podataka i osigurava univerzalnu interoperabilnost svih oblika elektroničkih podataka. Svaka korisnička akcija u sustavu eNaročanje pohranjuje se u sustavu ATNA (Audit Trail i Node Authentication).

 

Registar medicinski pomognute oplodnje (MPO)

  • centralno mjesto s informacijama dobiveno od strane Banke tkiva i MPO ustanova, o postupcima medicinski pomognute oplodnje i s njima povezanim podacima o pacijentima, stanicama, grupama uzroka neplodnosti, ozbiljnih štetnih događaja i reakcija, kao i informacije o terapijama.

 

eNovorođenče 

  • sustav elektroničke prijave poroda čime su povezani informatički sustavi bolnica, informatički sustav HZZO-a (ZOROH), ordinacije pedijatara i liječnika opće obiteljske medicine primarne zdravstvene zaštite, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te Ministarstvo uprave (matični ured i sustav eGrađani). Sustav dodjeljuje MBO-a novorođenom djetetu i automatsko uparuje s OIB-om, što osigurava brzinu, jednostavnost i točnost unosa te umanjuje mogućnost evidencije pogrešnog identiteta za novorođenu djecu.

 

NAGRADE

Za sustav eNaručivanje u ožujku 2013., IN2 grupa je dobila European IT & Software Excellence Award, u kategoriji rješenja godine za javni sektor. Istaknuto je da je nagrađeni sustav primjer utjecaja tehnologije na unapređenje kvalitete života šire društvene zajednice. Prvi je to put da je neka hrvatska tvrtka pobijedila u jednoj od kategorija, za koje je zabilježeno više od 3000 prijava iz 106 država.

U svibnju 2013. godine IN2 grupa dobila je nagradu Microsoft Partner of the Year Award u kategoriji Javni sektor – zdravstvo. Vodeći kriterij za dobivanje globalne Microsoftove nagrade, pored tehnološke kvalitete, je njihov doprinos, kao tehnološki naprednih rješenja, u modernizaciji zdravstvenih sustava i promjeni načina isporuke zdravstvenih usluga.

Više detalja pogledajte u brošuri

Izdvojene reference

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, komercijalni gospodarski IT projekti, kao i projekti u područjima osiguranja i financija, koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana i gospodarskih subjekata, najveće su dostignuće IN2 grupe.