Roboti će uskoro preuzeti i ubrzati repetitivne poslove, a ljudi će se baviti složenijim zadacima

Robotizirana automatizacija procesa (RPA) postaje neizostavno rješenje u digitalnoj transformaciji tehnologija. Riječ je o robotskim alatima koji automatski rješavaju zadatke što su ih prije obavljali ljudi, s ciljem da se ti poslovi naprave brže, točnije i preciznije.

Članak u cijelosti prenesen s www.jutarnji.hr

Veliki potencijal potonjeg davno je prepoznala jedna od najvećih IT softverskih tvrtki u Hrvatskoj IN2 grupa koja koristi moć robotske automatizacije procesa kako bi osnažila osiguravatelje da smanje operativne troškove obrade šteta i povećaju zadovoljstvo krajnjih korisnika u inovativnim rješenjima usmjerenim na preoblikovanje osiguravateljskog okruženja.

Kako bismo doznali više o softverskim rješenjima IN2 grupe koje razvijaju za svoje partnere u upravljanju financijskom imovinom, osiguranju i bankarstvu, ali i o novim trendovima u IT sektoru, odlučili smo porazgovarati s Vedranom Krevatinom, izvršnim direktorom Sektora financija i Sektora osiguranja i Daliborom Rakušom, direktorom Razvoja poslovanja iz Sektora financija u IN2 grupi.

– Pomoću RPA automatski popunjavamo podatke koji se nalaze u različitim pozadinskim sustavima i time rasterećujemo krajnjeg korisnika nepotrebne birokracije. To je od posebnog značenja kod primjerice prijave štete. Već sama prijava štete i ispunjavanje određene količine podataka izaziva stresnu situaciju. Koristeći RPA taj dio procesa automatiziramo i krajnjem korisniku pružamo mogućnost jednostavnije prijave s manje stresa – pojašnjava Vedran Krevatin i dodaje kako će iskorištavanje ove nove tehnologije biti ključno u pripremi osiguravatelja za otvaranje punog potencijala novih AI tehnologija u godinama koje dolaze. Budući da podaci služe kao temelj za implementaciju AI algoritama, omogućavaju osiguravateljima da pojednostave svoje operacije, poboljšaju procese donošenja odluka i isporuče neusporediva korisnička iskustva.

Vedran

Vedran Krevatin, izvršni direktor Sektora financija i Sektora osiguranja

Foto: Vedran Peteh / Cropix

Softverska rješenja za razne industrije

S više od 30 godina iskustva IN2 grupa, koja je dio globalne softverske grupacije Constellation Software Inc. (CSI), razvija softver za niz industrijskih vertikala, a iskustvo razvoja i implementacije rješenja stekla je u gotovo svim poslovnim granama.

Grupa se sastoji od 10 tvrtki članica i posluje u pet zemalja regije s više od 3000 klijenata te snažnim naglaskom na podršku kompanijama i organizacijama iz sektora gospodarstva, financija i osiguranja te zdravstva i javnog sektora. Njihov portfelj je uistinu bogat i raznovrstan, no među rješenjima bismo istaknuli dva sustava koji dolaze iz Sektora financija i osiguranja – INvest2 i Insurance2Digital.

Možete li nam reći više informacija o samom INvest2 rješenju. Otkud potreba za razvoj jednog ovakvog softvera, kome je namijenjen i koje izazove rješava?

Dalibor: INvest2 nije samo alat. To je cjelovito rješenje za upravljanje imovinom koje pokriva različite aspekte poslovanja u financijskim ustanovama.

Dalibor Rakuša, direktor Razvoja poslovanja iz Sektora financija u IN2 grupi
Foto: Vedran Peteh / Cropix

Korisnici INvest2 sustava su društva za upravljanje mirovinskim i investicijskim fondovima, osiguravajuća društva, korporativne i bankarske riznice, skrbnici nad vrijednosnim papirima, upravitelji privatnim portfeljima. Uz INvest2 ne kupujete samo softver, već i industrijsko znanje. Sustav INvest2 kontinuirano se proširuje novim modulima i funkcionalnostima u skladu s regulatornim zahtjevima i standardima najbolje prakse poslovanja. INvest2 pomaže klijentima da podignu svoje poslovanje na višu razinu i riješe operativne probleme s poslovnim i informatičkim znanjem IN2 grupe.

Naši stručnjaci imaju široko znanje o financijskoj industriji, od financijskih tržišta, preko upravljanja rizicima do regulatornog izvješćivanja i izvješćivanja o usklađenosti. Rješenje INvest2 može se skalirati na temelju veličine i složenosti poslovanja i pratiti poslovanje dok klijent napreduje, dajući mu prednost nad konkurencijom.

Koje su glavne prednosti INvest2 sustava? Na koji način olakšava upravljanje fondovima? Je li riječ o dovršenom sustavu ili ga stručnjaci iz IN2 grupe neprestano modificiraju?

Dalibor: Glavne prednosti su stabilnost, standardiziranost, širina pokrivenih poslovnih procesa te više od 20 godina ugrađenog iskustva, kao i povratnih informacija korisnika.

Upravljanje fondovima je ujedno i upravljanje iznimno velikom količinom raznovrsnih podataka, kao i za njih vezanih kompleksnih matematičkih operacija, koje se pak odvijaju učestalo jer su potrebne za brzo donošenje odluka. Za kvalitetnu odluku potreban je i pojednostavljen prikaz pojedinog skupa podataka, u realnom vremenu, uzimajući u obzir 24-satno mijenjajuće okruženje. Takvo što omogućava samo specijaliziran i moćan softver.

Sustav je dovršen u smislu pokrivanja svih osnovnih i nešto naprednijih funkcija društva koje upravlja imovinom. No, zahtjevi i želje korisnika stalno dolaze, nove ideje, novi poslovni procesi. Razvoj sustava nikad neće prestati jer faktora koji utječu na to je mnogo, primjerice novi proizvodi, uznapredovala tehnologija, regulativa i drugo.

Prebacimo se i na osiguravajuća društva. Danas je važno brzo prilagoditi ponudu osiguranja. Kako bi opisali na koji način Insurance2Digital rješenje podržava osiguravajuća društva? Gdje je sve implementirano rješenje?

Vedran: IN2 grupa za financijsku industriju razvila je i sustav INsurance2Digital, najnaprednije rješenje za integrirano upravljanje osiguravajućim kućama koje rješava problem povezivanja svih procesa, sudionika i informacija.

Riječ je o digitalnoj i integracijskoj softverskoj platformi koja se temelji na otvorenoj arhitekturi podržanoj bogatim skupom sučelja za jednostavnu integraciju s drugim IT sustavima. Fleksibilnost sustava osigurava primjenjivost u različitim poslovnim djelatnostima, od online prodaje, upravljanja dokumentima, generiranja izvješća, do interaktivne suradnje nekoliko tisuća korisnika i mnogih drugih. Ovaj sustav je u potpunosti prilagođen specifičnim potrebama industrije osiguranja i do sada je uspješno implementiran u više osiguravajućih kuća u Europi.

Kada govorimo o sektoru financija, može li se današnji sektor financija u IT-u usporediti s onim otprije 20-ak godina? Što se sve promijenilo i koliko je digitalizacija utjecala na te promjene?

Dalibor: Ako zanemarimo IT razvoj cijele okoline u smislu brzine protoka informacija, učestalosti promjena i količine podataka kojima su pojedinci izloženi, svijet financija je doživio mnoge poslovne i evolucijske promjene koje su s jedne strane potaknute „digitalizacijom“, a s druge strane su zahtijevale sve jače alate za upravljanje poslovnim procesima. S vremenom je rastao broj tržišta, sudionika, dostupnih instrumenata, oblika i kanala sudjelovanja u poslovima investiranja, zaposlenih u sektoru. Sve to je pratio konstantan rast kompleksnosti poslovnih procesa, što vođen željom za ostvarivanjem konkurentskih prednosti, a što nebrojenim varijantama različitih oblika regulative.

Procesi koji su se prije 20-ak godina vodili manualno, danas su zbog velike količine podataka ili zbog kompleksnosti pozadinskih kalkulacija, nezamislivi bez IT podrške, i to one koja prati daljnji razvoj te opseg poslovanja. Velike količine podataka kroz napredne tehnologije i stručna znanja poslovnih analitičara, utječu i na bolje razumijevanje korisničkih potreba. Kontinuiranim praćenjem i uvažavanjem zahtjeva korisnika i pametnim upravljanjem podataka, utječemo na promjene i unapređenje iskustva krajnjih korisnika.

Koji su trenutačno najveći trendovi u IT sektoru financija?

Dalibor: Već neko vrijeme je prisutan opći trend digitalizacije, dostupnosti ključnih informacija na što jednostavniji, brži i efikasniji način. Zatim, povezanost različitih sustava i informacija na način da se one koriste u realnom vremenu te da za njihov prijenos i korištenje nisu potrebni dodatni manualni procesi, kako među poslovnim korisnicima tako i među korisnicima usluga financijskih institucija.

Jednako tako, dugi niz godina sve su jači regulatorni okviri koji nameću visoki stupanj „etičnosti, higijene i reda“ u poslovanju institucija, a to zahtjeva i vrhunsku IT podršku koja ispunjava iste uvjete. Neki oblici regulative, poput ESG-a, odnosno okolišnog, društvenog i korporativnog upravljanja, nameću nova pravila koja imaju vrlo visoki stupanj društvene odgovornosti pa posljedično tome i IT kompanije podliježu istim pravilima i moraju usklađivati svoje poslovanje s istim pravilima. U osnovi dosadašnjeg uspjeha IN2 grupe nalazi se zadovoljavanje potreba klijenata – korisnika naših informacijskih sustava.

IN2 grupa posluje također prema ESG regulativi, poštuje ekološke standarde, visoke etičke norme, kvalitetu proizvoda i usluga, odgovorno se ponaša spram zajednice u kojoj djeluje i, iznad svega, poštuje svoje zaposlenike. Mnogi proizvodi IN2 grupe, poput e-naručivanja ili digitalizacije zemljišnih knjiga, promijenili su svakodnevni život naših građana, što svakako pozitivno utječe na bolji standard cijele zajednice.

Postoji li mogućnost da u narednih nekoliko godina roboti preuzmu ljudsku snagu u sektoru financija? Kakva su vaša predviđanja? Je li robotizacija budućnost IT-a? Razmišlja li IN2 grupa o korištenju robota u procesima poslovanja?

Dalibor: Roboti će preuzeti repetitivne poslove, primjerice stvaranje financijskih izvještaja, ubrzat će ih. Zahvaljujući tome ljudi će imati više vremena baviti se složenijim procesima, upravljati svojim timom i kreirati nove proizvode i usluge koje će plasirati na tržište.

Automatizacija ovog oblika se vrši tako da sustav programiramo na način da izvršava zadatke na isti način kao i ljudski operateri, smanjujući tako mogućnost pogrešaka i povećavajući učinkovitost. Također, cilj je postići da takav sustav obradi velike količine podataka i izvještaja, što može uštedjeti puno vremena, odnosno omogućiti preraspodjelu vremena i ljudi na poslove s višom dodanom vrijednošću za korisnika.

Konačni cilj leži u postizanju više razine točnosti i pouzdanosti, što je ključno u ovom poslu, a veliki naglasak će biti i u tome da takvi „roboti“ provjeravaju i provode usklađenost s regulatornim zahtjevima, što može smanjiti rizike i povećati uspješnost poslovanja. Uz korištenje robota u poslovanju, ljudski faktor je neizostavan, točnije iznimno važan kada je u pitanju simbioza s tehnologijom. Da bi se određeni poslovi kvalitetno digitalizirali, potrebno je znanje ljudi koji dobro poznaju procese kako bi mogli odrediti koji su to elementi procesa „materijal“ za digitalizaciju, a koji ne.

Što optimizacija i automatizacija procesa u sektoru financija znači za krajnje korisnike – građane?

Vedran: Za korisnika ona donosi efikasniji način obavljanja operativnog posla, pomicanje fokusa na poslove kontrole i nadzora procesa u odnosu na provođenje, oslobađanje resursa za kreativan i inovativan rad s klijentima te proizvodima. Za građane ulagatelje ti efikasniji poslovni procesi rezultiraju većom razinom kvalitete usluge, boljim iskustvom u radu s pružateljem usluge, a vrlo moguće i kroz bolje rezultate te usluge.

Zahvaljujući digitalizaciji današnje korisničko iskustvo je kvalitetnije i jednostavnije, veća količina podataka koja je prisutna u svakodnevnom poslovanju zahvaljujući tehnologiji brže se obrađuje i njome se mnogo efikasnije može upravljati. Automatizacija pomaže kod upravljanja velikim sustavima, pogotovo onima u financijskom sektoru koji su iznimno složeni na više različitih razina. INvest2 sustav, kao i INsurance2Digital, je standardiziran i pomaže našim klijentima da sve navedeno provode bez problema uz pouzdanog i sigurnog partnera.

IN2 grupa je predvodnik digitalizacije u našoj zemlji te planiramo i u budućnosti nastaviti razvijati rješenja koja će svim našim klijentima, ali i građanima, olakšati poslovanje i obavljanje svakodnevnih obaveza. Volimo reći kako je IN2 grupa uvijek ispred svog vremena, kako prije 30 godina kada smo bili pioniri u ovoj industriji u Hrvatskoj, tako i danas kada razvijamo inovativna softverska rješenja za potrebe 21. stoljeća i oblikujemo digitalnu budućnost Hrvatske.

Share
Share

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, ali i komercijalni gospodarski IT projekti koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana, najveće su dostignuće IN2 grupe.

Više od 30 godina s vama

Projekti digitalizacije hrvatskog zdravstva, pravosuđa, pomorskog prometa, ali i komercijalni gospodarski IT projekti koji svakodnevno olakšavaju život i rad naših sugrađana, najveće su dostignuće IN2 grupe.