SEKTOR GOSPODARSTVA

U više od 25 godina iskustva u razvoju i implementaciji rješenja za poslovni sektor, IN2 je stekao značajne reference u području distribucije, veleprodaje, maloprodaje i proizvodnje. Segmenti u kojima IN2 ima najveće kompetencije su ERP rješenja, BI sustavi za poslovno izvještavanje, integracijske usluge na BizTalk platformi, CRM te custom development, odnosno specijalizirana rješenja razvijena po narudžbi za određenog korisnika. Za potrebe planiranja i praćenja performansi poduzeća implementiramo rješenja na Hyperion platformi, on-premise ili cloud. Dobro poznavanje poslovnih procesa trgovačkih društava rezultirao je razvojem vlastitog IN2 ERP rješenja, IN2 BI rješenja te cijelim nizom specijaliziranih rješenja krojenih po mjeri korisnika.  

U sektoru za poslovna rješenja djeluju Microsoft i Oracle timovi. Svaki se sastoji od poslovnih konzultanata i developera. Konzultanti će napraviti fit-gap analizu, analizirati poslovne procese i predložiti optimalno rješenje. Developeri će u sinergiji s konzultantima razviti dogovorene funkcionalnosti… i još malo više. To malo više je vještina jednih i drugih koja će rezultirati nadogradnjom standardnog sustava ili razvojem potpuno novog custom development rješenja. I bitnim nastavkom cijele priče, kvalitetnom podrškom.

GOSPODARSTVO

Poslovno i tehnološko znanje koje IN2 ima u poslovnom sektoru rezultat je velikog broja referenci iz različitih industrijskih vertikala: maloprodaje, veleprodaje, distribucije, proizvodnje, farmaceutske, drvne, tekstilne i građevinske industrije, telekomunikacijskog sektora, industrije zlata, autoindustrije.

Poslovna rješenja i usluge koje IN2 nudi su: ERP, BI i EPM sustavi, Custom development rješenja, EAI usluge i sistem integracija te IT konzalting.


ERP sustavi omogućavaju upravljanje poslovnim procesima nabave, veleprodaje i distribucije, maloprodaje, proizvodnje, skladišta, financija i računovodstva te ljudskim resursima. ERP sustavi u kojima IN2 ima iskustvo i kompetencije su:  

 • Microsoft Dynamics NAV – sustav pogodan za upravljanje poslovanjem malih i srednjih poduzeća
 • IN2*ERP – rješenje namijenjeno srednjim i velikim tvrtkama čije poslovanje obilježava veliki broj korisnika i poslovnih transakcija. U IN2*ERP utkano je preko 20 godina iskustva i poznavanja poslovanja trgovačkih društava.

Više detalja pogledajte u brošuri IN2*ERP


BI i EPM sustavi – sustavi za poslovno izvještavanje

Od tehnologija za razvoj BI sustava IN2 se oslanja na provjerene tehnologije: Microsoft, Oracle i Tableau. Svako je rješenje prilagođeno željama korisnika i pogledu koje korisnik želi imati na poslovanjem. Specijalizirana BI i EPM rješenja koja IN2 implementira su:

 • IN2 BI – dugi niz godina u razvoju rješenja za poslovni sektor IN2 je uobličio u vlastito BI rješenje specijalizirano za maloprodaju, veleprodaju i distribuciju s više od 40+ predefiniranih ključnih pokazatelja poslovanja, izvještaja i analiza.

Više detalja pogledajte u brošuri IN2 BI i studiji slučaja TDR


Custom development rješenja – rješenja razvijena s funkcionalnostima koje će pokriti specifične poslovne potrebe korisnika.  


EAI usluge i usluge sistem integracije – INBiz2 je skup integracijskih usluga koje IN2 grupa nudi, a temelji se na Microsoft BizTalk Serveru kao integracijskoj platformi.


IT konzalting - vođenje projekta i implementacija ‘all inclusive’; gap-fit analiza, implementacija, održavanje i unaprjeđivanje sustava.

TELEKOMUNIKACIJE

IN2 grupa je niz godina prisutna u telekomunikacijskoj industriji kroz projekte implementacije vlastitih i standardnih rješenja, izgradnju CRM i BI sustava te projekte integracije na raznim tehnologijama. Glavnu referencu čini niz projekata koji su tijekom godina izvedeni u HT-Hrvatskom telekomu, najvećem hrvatskom telekomunikacijskom operatoru.

IN2 grupa je angažirana na razvoju i nadogradnji pojedinih modula CRM sustava unutar HT grupe. IN2 je napravio i sustav za rad maloprodaje telekom operatera. Riječ je o POS aplikaciji koja se pokreće prilikom svake interakcije s korisnikom na prodajnoj lokaciji HT-a. Aplikacija je integrirana s postojećim SAP, DWH, CRM i Billing sustavima unutar HT-a.

IN2 grupa je samostalno dizajnirala, razvila i implementirala CCS (Commision Calculating System) - aplikaciju preko koje HT upravlja mrežom svojih partnera. Aplikacija je primarno namijenjena za obračune partnerskih provizija prilikom prodaje usluga HT-a.

IN2 je sudjelovao i na razvoju Corporate Management Information System (CMIS) sustava koji je implementiran u svrhu integriranja mobilnog i fiksnog poslovanja Hrvatskog Telekoma u jedinstveni sustav za planiranje, izvješćivanje i upravljanje financijskim performansama kompanije. U svrhu implementacije ovog sustava bilo je potrebno realizirati jedinstveni pogled na portfelj proizvoda i usluga HT-a, neovisan o pripadnosti pojedinoj organizaciji ili tehnologiji isporuke usluga.

Više o svemu tome pročitajte u studiji slučaja HT

Poslovno i tehnološko znanje koje IN2 ima u poslovnom sektoru rezultat je velikog broja referenci iz različitih industrijskih vertikala: maloprodaje, veleprodaje, distribucije, proizvodnje, farmaceutske, drvne, tekstilne i građevinske industrije, telekomunikacijskog sektora, industrije zlata, autoindustrije.

Poslovna rješenja i usluge koje IN2 nudi su: ERP, BI i EPM sustavi, Custom development rješenja, EAI usluge i sistem integracija te IT konzalting.


ERP sustavi omogućavaju upravljanje poslovnim procesima nabave, veleprodaje i distribucije, maloprodaje, proizvodnje, skladišta, financija i računovodstva te ljudskim resursima. ERP sustavi u kojima IN2 ima iskustvo i kompetencije su:  

 • Microsoft Dynamics NAV – sustav pogodan za upravljanje poslovanjem malih i srednjih poduzeća
 • IN2*ERP – rješenje namijenjeno srednjim i velikim tvrtkama čije poslovanje obilježava veliki broj korisnika i poslovnih transakcija. U IN2*ERP utkano je preko 20 godina iskustva i poznavanja poslovanja trgovačkih društava.

Više detalja pogledajte u brošuri IN2*ERP


BI i EPM sustavi – sustavi za poslovno izvještavanje

Od tehnologija za razvoj BI sustava IN2 se oslanja na provjerene tehnologije: Microsoft, Oracle i Tableau. Svako je rješenje prilagođeno željama korisnika i pogledu koje korisnik želi imati na poslovanjem. Specijalizirana BI i EPM rješenja koja IN2 implementira su:

 • IN2 BI – dugi niz godina u razvoju rješenja za poslovni sektor IN2 je uobličio u vlastito BI rješenje specijalizirano za maloprodaju, veleprodaju i distribuciju s više od 40+ predefiniranih ključnih pokazatelja poslovanja, izvještaja i analiza.

Više detalja pogledajte u brošuri IN2 BI i studiji slučaja TDR


Custom development rješenja – rješenja razvijena s funkcionalnostima koje će pokriti specifične poslovne potrebe korisnika.  


EAI usluge i usluge sistem integracije – INBiz2 je skup integracijskih usluga koje IN2 grupa nudi, a temelji se na Microsoft BizTalk Serveru kao integracijskoj platformi.


IT konzalting - vođenje projekta i implementacija ‘all inclusive’; gap-fit analiza, implementacija, održavanje i unaprjeđivanje sustava.

IN2 grupa je niz godina prisutna u telekomunikacijskoj industriji kroz projekte implementacije vlastitih i standardnih rješenja, izgradnju CRM i BI sustava te projekte integracije na raznim tehnologijama. Glavnu referencu čini niz projekata koji su tijekom godina izvedeni u HT-Hrvatskom telekomu, najvećem hrvatskom telekomunikacijskom operatoru.

IN2 grupa je angažirana na razvoju i nadogradnji pojedinih modula CRM sustava unutar HT grupe. IN2 je napravio i sustav za rad maloprodaje telekom operatera. Riječ je o POS aplikaciji koja se pokreće prilikom svake interakcije s korisnikom na prodajnoj lokaciji HT-a. Aplikacija je integrirana s postojećim SAP, DWH, CRM i Billing sustavima unutar HT-a.

IN2 grupa je samostalno dizajnirala, razvila i implementirala CCS (Commision Calculating System) - aplikaciju preko koje HT upravlja mrežom svojih partnera. Aplikacija je primarno namijenjena za obračune partnerskih provizija prilikom prodaje usluga HT-a.

IN2 je sudjelovao i na razvoju Corporate Management Information System (CMIS) sustava koji je implementiran u svrhu integriranja mobilnog i fiksnog poslovanja Hrvatskog Telekoma u jedinstveni sustav za planiranje, izvješćivanje i upravljanje financijskim performansama kompanije. U svrhu implementacije ovog sustava bilo je potrebno realizirati jedinstveni pogled na portfelj proizvoda i usluga HT-a, neovisan o pripadnosti pojedinoj organizaciji ili tehnologiji isporuke usluga.

Više o svemu tome pročitajte u studiji slučaja HT

Izdvojene reference

Asco Joucomatic
Zatvori
 • Implementacija Oracle EBS
Atlantic trade
Zatvori

 • TMA - Rješenje za upravljanje marketinškim budžetima i aktivnostima u prodaji

Dalekovod
Zatvori
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
 • Implementacija Oracle EBS
ELKA kabeli
Zatvori
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
INA
Zatvori
 • Implementacija Miscrosoft BizTalk servera u cilju elektronske razmjene podataka s dobavljačima u retailu
 • Uvođenje eRačuna, eArhive i elektroničkog urudžbenog zapisnika
Hrvatska lutrija
Zatvori
 • INoffice2 - aplikacijski sustav za podršku uredskog poslovanja
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
 • Oracle EBS - implementacija
Plinacro
Zatvori
 • Sustav za podršku planiranja, analize i izvještavanja (EPM)
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
 • Implementacija Oracle EBS - Logistika, Projekti, Financije
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije
Stanić
Zatvori

 • Integracija IN2 rješenja za maloprodaju s postojećim ERP sustavom Stanića. Kroz sustav maloprodaje izvršena je optimizacija zaliha i bolje upravljanje prodajnim asortimanom

Galeb
Zatvori
 • Microsoft Dynamics NAV– implementacija Dynamics NAV-a i nadogradnja s novim funkcionalnostima; automatizacija proizvodnje uvođenjem mobilne tehnologije („Internet of Things“ koncept proizvodnje) te unaprjeđenje maloprodajnog lanca
Konzum
Zatvori

 • IT konzalting – usluge konzaltinga i implementacija, održavanje i unaprjeđivanje sustava za maloprodaju, veleprodaju i distribuciju

Tekstilpromet
Zatvori

 • IN2*ERP – IN2 rješenje za ERP, prilagođen tekstilnom retailu i specifičnim procesima korisnika. Omogućava upravljanje velikim brojem poslovnih transakcija i artikala te centralizirano upravljanje zalihama, cijenama i svim ostalim procesima
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća

TDR
Zatvori
 • BI i EPM sustavi - Implementacija sustava za poslovnu analizu i izvještavanje u četiri poslovne jedinice i šest regionalnih ureda
Bekament
Zatvori

 • Microsoft Dynamics AX– implementacija Microsoft Dynamics AX-a i nadogradnja s jednom mobilnom i tri specijalizirane IN2 aplikacije. To su aplikacije za mobilno upravljanje zalihama u skladištu, obračun zarade i drugih primanja, upravljanje sektorom prijevoza i distribucije robe i usluga te evidentiranje putnih naloga u zemlji i inozemstvu

Narodne novine d.d.
Zatvori
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije, 2003
 • IN2*ERP - poslovni informacijski sustav za podršku poslovanju
Oktal Pharma
Zatvori
 • Sustav skladišta podataka i poslovne inteligencije, 2003
 • IN2*ERP - poslovni informacijski sustav za podršku poslovanju
 • INplaće2 - kadrovska evidencija i obračun plaća
Hrvatski Telekom
Zatvori
 • TRGO - rješenje za maloprodaju
 • CCS - Commision Calculating System, aplikacija za upravljanje mrežom partnera
 • CMIS - Sustav za podršku planiranju, analizi i izvještavanju (EPM)
 • IN2*ERP - poslovni informacijski sustav za podršku poslovanju
 • Oracle Hyperion EPM
Naše web stranice koriste kolačiće kako bismo vam omogućili najbolje korisničko iskustvo. Za više detalja pročitajte naša Pravila privatnosti. Pregledavanjem web stranice slažete se s uvjetima korištenja.